ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠροκηρύξεις Έργων Archives - Σελίδα 5 από 5 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

6/3/2018 Δημοπράτηση έργου: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τευχη Δημοπράτησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ,    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Προϋπολογισμός μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔ.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα

24/8/2017 Δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ (6/2017) με προϋπολογισμό 148.800€

  Δείτε τα ΤΕΥΧΗ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

24/8/2017 Δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (6/2017) με προϋπολογισμό 99.200€

  εγινε η διορθωση στην αναλυτικη διακηρυξη… Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ εντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

22/8/2017 δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (6/2017) Προϋπολογισμού 173.600€

  Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

25/7/2017 δημοπράτηση έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με προϋπολογισμό 582.800€

  Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 διορθωση στον τιτλο του εργου 18/7/2017

Διαβάστε Περισσότερα

4/7/2017 Δημοπράτηση έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 148.800 €

  κατεβάστε τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Το τεύχος της οικονομικής προσφοράς διατίθεται σφραγισμένο μόνο από τα γραφεία της ΔΕΥΑΡ στο Βιολί Χαράκι. έντυπο ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

13/06/2017 δημοπράτηση: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με προϋπολογισμό 111.600 €.

Τευχη Δημοπρατησης 17PROC006205944 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ       101 Προϋπολογισμός μελέτης  111 Τιμολόγιο Μελέτης ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε Περισσότερα