ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΝέα - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΡΕΜΑ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ ΟΔΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΡΕΜΑ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ ΟΔΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗ, 3/08/2021 και ώρα 13:00, ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΗΣ : ΔΙΑΡΡΟΉ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ : ΟΔΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : 03/08/2021 και ώρα 16:30

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 2/21

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  100.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 19 Αυγούστου 2021 10:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ ΤΕΥΧΟΣ ΖΗΜΙΩΝ Ν.ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009018711        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009018718

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2/21

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  170.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 19 Αυγούστου 2021 10:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 21PROC009018667                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009018675

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ η χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ – ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», προϋπολογισμού 1.350.000 ευρώ προ Φ.Π.Α.. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού από τις δεξαμενές ΄΄Καστελλάκια΄΄ στις δεξαμενές ΄΄Μασταμπά΄΄ μήκους 3.300 μ.. Παράλληλα θα

  Διαβάστε Περισσότερα

  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΡ 2021».

  Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για τις τακτικές συντηρήσεις των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργων της ΔΕΥΑΡ για το έτος 2021. Το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑΡ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:…… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ      : 20/07/2021 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   3765 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777 EMAIL:e.gioukaki@deyar.eu     Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ο ΟΑΚ Α.Ε., ως υπεύθυνος φορέας κατασκευής και λειτουργίας των έργων του Φράγματος Ποταμών, έχει προγραμματίσει εργασίες σύνδεσης του κεντρικού αγωγού άρδευσης με το νέο αρδευτικό δίκτυο που κατασκευάζει στην περιοχή των Γιαννουδίου, Μυσσιρίων, Ξηρού Χωριού και Αγ. Μάρκου του Δήμου Ρεθύμνου. Για το λόγο αυτό, την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:00 μ.μ

  Διαβάστε Περισσότερα

  “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ”

  Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν προσφορά για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ » την οποία ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4782/2021. Η δαπάνη για την προμήθεια αυτή προϋπολογίζεται στο

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2/21

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  120.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 16 Ιουλίου 2021 10:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 21PROC008848336                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 21PROC008848234

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2022”.

  Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για την ασφάλιση των οχημάτων της υπηρεσίας, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα…….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛEIEΣ 2021

  Διαβάστε Περισσότερα

  Recent Comments