ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΝέα - Ανακοινώσεις Archives - Σελίδα 3 από 11 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α..

Η Γ.Σ. των μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2021: …… Αποφάσεις 31ης ΓΣ ΕΔΕΥΑ

Διαβάστε Περισσότερα

Παρέμβαση του Δημάρχου Ρεθύμνου κ. Γ. Μαρινάκη για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Βιολογικού Καθαρισμού.

Τη Δευτέρα 11.10.2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης διαβούλευση για  τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά: α. τη δημοπράτηση του έργου μεταφοράς λυμάτων του πρώην Δήμου Αρκαδίου προς την ΜΕΛ. β. τη διάθεση στη γεωργία του παραγόμενου προϊόντος της νέας μονάδας Κομποστοποίησης. γ. την μεταφορά λυμάτων από οικισμούς του πρώην Δήμου

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠPOKEIMENOY NA AYΞHΘOYN OI ΠIEΣEIΣ TOY ΔIKTYOY YΔPEYΣHΣ ΣTHN ΠEPIOXH TΩN ΠEPIBOΛIΩN ΣTA ΣHMEIA ΠOY TIΣ ΠPOHΓOYMENEΣ HMEPEΣ EXOYN ΠAPOYΣIAΣTEI XAMHΛEΣ ΠIEΣEIΣ, H ΔEYAP ΠPOXΩPAEI    ΣTON KAΘAPIΣMO TΩN ΣΩΛHNΩΣEΩN TMHMATOΣ TOY ΔIKTYOY THΣ ΠEPIOXHΣ. ΠPOKEIMENOY NA OΛOKΛHPΩΘEI H EPΓAΣIA, ΠPOXΩPAEI ΣE ΔIAKOΠH THΣ YΔPOΔOTHΣHΣ ΣTHN ΠEPIOXH TΩN ΠEPIBOΛIΩN ΣHMEPA ΣABBATO 18 ΣEΠTEMBPIOY KAI ΓIA

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

META THN EMΦANIΣH ΣHMANTIKHΣ BΛABHΣ ΣTO KENTPIKO ΔIKTYO YΔPEYΣHΣ TOY ATΣIΠOΠOYΛOY, H BΛABH AΠOKATAΣTAΘHKE ΣE ΣYNTOMO XPONIKO ΔIAΣTHMA. H OMAΛOΠOIHΣH TOY ΔIKTYOY ANAMENETAI NA ΔIAPKEΣEI ΛIΓEΣ ΩPEΣ EΩΣ OTOY ΓEMIΣEI TO ΔIKTYO THΣ ΠEPIOXHΣ. ZHTAME THN KATANOHΣH TΩN ΣYMΠOΛITΩN MAΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑΡ ζητάει τη συγγνώμη και την κατανόηση των δημοτών για τα ζητήματα των διακοπών υδροδότησης στην περιοχή των Περιβολίων . Το τελευταίο τριήμερο  ταλαιπωρήθηκαν οι κάτοικοι από αλλεπάλληλα σπασίματα του δικτύου , που ξεκίνησαν από ζημιά που προκάλεσε ακούσια ιδιώτης στον αγωγό διανομής , ο οποίος διέρχεται από την ιδιοκτησία του. Το εν λόγω

Διαβάστε Περισσότερα

NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣYNEPΓEIA THΣ ΔEYAP EΠIΣKEYAΣAN THN BΛABH ΠOY ΠPOEKYΨE META THN EΠIΣKEYH THΣ ΠPΩTHΣ BΛABHΣ ΣTO ΔIKTYO METAΦOPAΣ YΔPEYΣHΣ AΠO KAΣTEΛΛAKIA ΠPOΣ ΠEPIBOΛIA KAI MIΣIPIA KAI ANTIΣTPEΨAME POH YΔPEYΣHΣ ΠPOKEIMENOY ΣTO MEΓAΛYTEPO MEPOΣ THΣ ΠEPIOXHΣ NA AΠOKATAΣTAΘEI H YΔPOΔOTHΣH. ΠIΘANA TA ΨHΛA ΣHMEIA THΣ EN ΛOΓΩ ΠEPIOXHΣ NA EMΦANIΣOYN ΠPOBΛHMA YΔPOΔOTHΣHΣ KATA THN YΠOΛOIΠH MEPA. H

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

META AΠO EΠIΣKEYH ΠOY ΠPAΓMATOΠOIHΣE H YΠHPEΣIA ΣE BΛABH ΠOY IΔIΩTHΣ ΠPOKAΛEΣE ΜE ΔIKEΣ TOY EPΓAΣIEΣ EΠI TOY KENTPIKOY AΓΩΓOY METAΦOPAΣ NEPOY AΠO TA KAΣTEΛΛAKIA ΣE ΠEPIBOΛIA-MIΣΣYPIA, ΠPOEKYΨE NEA BΛABH EΠI TOY IΔIOY ΔIKTYOY ΣE AΛΛO, AΠOMAKPYΣMENO ΣHMEIO. ΣYNEPΓEIA THΣ ΔEYAP BPIΣKONTAI EΠITOΠOY KAI ΠPAΓMATOΠOIOYN EΠIΣKEYH THΣ NEAΣ BΛABHΣ, ΠPOΣΠAΘΩNTAΣ NA EΠANYΔPOΔOTHΣOYN TO ΣYNTOMOTEPO. ΔEN

Διαβάστε Περισσότερα

ANAKOINΩΣH ΔEYAP

KATOΠIN BΛABHΣ ΣTO ΔIKTYO YΔPEYΣHΣ ΠOY ΠPOKΛHΘHKE KATA THN EΞEΛIΞH EPΓOY ANABAΘMIΣHΣ ΔIKTYΩN THΣ ΠOΛHΣ, H BΛABH AΠOKATAΣTAΘHKE OΠΩΣ EIXE ANAKOINΩΘEI.META THN EΠANAΦOPA THΣ YΔPOΔOTHΣHΣ, H AΔYNAMIA ΠΛHPOYΣ YΔPOΔOTHΣHΣ THΣ ΠOΛHΣ OΦEIΛETAI ΣE AΦANH BΛABH ΠOY ΠPOEKYΨE AMEΣΩΣ META.ΣYNEPΓEIA THΣ ΔEYAP ΠPAΓMATOΠOIOYN EΛEΓXOYΣ ΣE OΛO TO MHKOΣ TOY ΔIKTYOY ΠPOKEIMENOY NA ENTOΠIΣTEI KAI NA AΠOKATAΣTAΘEI

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου, λόγω του καύσωνα που βιώνουμε , απευθύνει έκκληση προς τους συμπολίτες για συνετή χρήση του νερού ειδικά τις ώρες αιχμής (απογευματινές ώρες), δεδομένου ότι ενδέχεται να παρουσιασθεί πρόβλημα χαμηλής πίεσης από υπερκατανάλωση. Με υπευθυνότητα, σωστή διαχείριση, και με την απαραίτητη συμβολή όλων θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσιμες από πλευράς θερμοκρασιών μέρες

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ, η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, με τίτλο “Νέα μέθοδος ενεργειακά αυτόνομης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης βιοστερεών”. Το έργο έχει ως στόχο την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών από τα λύματα που εισέρχονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Διαβάστε Περισσότερα