ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

Ιούλιος 2023 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ      : 27/07/2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   17216 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777 EMAIL:bgioukak@gmail.com       Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ : 26/07/2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 17190 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777 EMAIL:bgioukak@gmail.com       Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση του νέου ταχυδιυλιστηρίου νερού δυναμικότητας 4.000m3/24ωρο στον Πλατανιά. Το νέο ταχυδιυλιστήριο όπως και το υφιστάμενο των 3.000m3 που ήδη λειτουργεί, θα υποστηρίξουν την ύδρευση του Ρεθύμνου (Δημοτικές Ενότητες Αρκαδίου και Ρεθύμνου), εν όψει της φετινής δύσκολης υδρολογικής χρονιάς. Οι εργασίες έγιναν εντός του σφιxτού χρονοδιαγράμματος και γι’ αυτό ευχαριστούμε την ανάδοχο εταιρεία 

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λόγω του έντονου προβλήματος της λειψυδρίας και για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑΡ έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: Αρ. αποφ. 163/2023 (ΑΔΑ:9ΓΕ0ΟΡΥΧ-6ΨΝ) Έκδοση απόφασης περί λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των δυσμενών επιπτώσεών της, βάσει του άρθρου 3 § 3.2 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  5.700.000,00 €.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  5.700.000,0 €   Η ΔΕΥΑΡ αναρτά τη μελέτη αυτού του έργου χωρίς τεύχη δημοπράτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 παρ.4 του Ν4412/2016 προς ενημέρωση των υποψηφίων για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000€ (χωρίς ΦΠΑ) για τα οποία επίκειται η γνωστοποίηση της ημερομηνίας δημοπράτησης στο προσεχές διάστημα. Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει

Διαβάστε Περισσότερα