ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ

Στα 31 χρόνια λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ολοκλήρωσε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 60 εκ. ευρώ. Ειδικότερα :

  • Mε μια σειρά έργων κατασκευής δικτύων , επιτεύχθηκε η αποχέτευση της πόλης του Ρεθύμνου σε ποσοστό 95% .
  • Με την κατασκευή και λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού απορρυπάνθηκε όλη η θάλάσσια ζώνη και αξιοποιήθηκαν παραμελημένες περιοχές ( Περιφερειακός , ακτή Γκιουλούμπαση , Θαλάσσια περιοχή Κουμπέ κ.λ.π.) .
  • Κατασκευάστηκαν δίκτυα όμβριων για την ασφαλή συλλογή τους και αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων ειδικότερα στην παλιά πόλη όπου το θέμα ήταν οξύ.
  • Με μια σειρά έργων γίνεται συνεχής βελτίωση του συστήματος ύδρευσης και αξιοποίηση νέων πόρων ( Υδροφορέας Πλατανιά , Κούμων , Πηγών Αργυρούπολης κ.τ.λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Στα 30 χρόνια λειτουργίας  η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ολοκλήρωσε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 46 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα :

Περίοδος 1985 – 1990

    Κατασκευάσθηκαν :

— Τα βασικά έργα αποχέτευσης ( Κ.Α.Α.) για την προσαγωγή των λυμάτων από την  Πόλη στο χώρο του μελλοντικού Βιολογικού Καθαρισμού.

— Ο αγωγός μεταφοράς νερού Αργυρούπολη – Ρέθυμνο.

Επενδύσεις περιόδου : 3.468.821 ευρώ 

Περίοδος 1990 – 1997

Κατασκευάσθηκαν:

— ο Βιολογικός Καθαρισμός Ρεθύμνου.

— Οι  δευτερεύοντες και τριτεύοντες συλλεκτήριοι  αγωγοί αποχέτευσης.

— Οι επεκτάσεις δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης παράλληλα με την Πολεοδομική  εξέλιξη.

Επενδύσεις περιόδου 16.912.094,00 ευρώ 

Περίοδος 1997 – 2002

— Ανασκάφηκε  όλη η παλιά πόλη και τοποθετήθηκαν νέα δίκτυα ύδρευσης , αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. Η παλιά πόλη είναι διατηρητέο μνημείο και το έργο αυτό , άνοιξε το δρόμο για την ανάπλαση της.

— Κατασκευάσθηκε η επέκταση και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στην πόλη και η πρώτη φάση των αντιπλημμυρικών έργων.

   Επενδύσεις περιόδου :13.389.575 ευρώ

Περίοδος  2002 – 2006 :

— Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση των  προγραμματισμένων αντιπλημμυρικών  έργων.

— Συνεχίστηκαν οι επεκτάσεις, βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, γεωτρήσεις  στον διευρυμένο Καποδιστριακό δήμο.

— Ξεκίνησε το έργο ενίσχυσης της ύδρευσης της πόλης του Ρεθύμνου από την λίμνη Κουρνά.

 

Επενδύσεις περιόδου :  3.128.146 ,00 ευρώ

Περίοδος 2006 – 2011:

— Kατασκευάσθηκαν τα τρία αντιπλημμυρικά φράγματα για την προστασία της πόλης του Ρεθύμνου.

— Έγιναν επεκτάσεις βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης

— Ξεκίνησε η κατασκευή  νέων δικτύων ύδρευσης και χωριστικών  δικτύων αποχέτευσης εντός της πόλης του Ρεθύμνου (Μασταμπά).

— Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Ταχυδιηλιστηρίου Δραμίων.

    Επενδύσεις περιόδου :  6.536.608,00 ευρώ

Περίοδος  2011 – 2015

— Ολοκληρώθηκαν τα έργα κατασκευής χωριστικών δικτύων στον Μασταμπά.

— Ξεκίνησε η κατασκευή των έργων συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών του Βρύσινα στο Βιολογικό Καθαρισμό του Ρεθύμνου. Προϋπολογισμός 7.200.000,00 ευρώ.

— Άρχισε η εκτέλεση των έργων Αναβάθμισης και Επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου.

   Επενδύσεις περιόδου :15.000.000 ευρώ

Διαβάστε επίσης :