ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

Ύδρευση

ΕΝΕΤΙΚΗ ΚΡΗΝΗ “RIMONDI”

Η ΔΕΥΑΡ εργάζεται μελετώντας και κατασκευάζοντας  έργα υποδομής  και θέτει στόχους ποιότητας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Y2/2600/2001 και το ΦΕΚ 53Β379Β, η ΔΕΥΑΡ, προβαίνει σε όλους τους ελέγχους, περίπου 1.000/έτος, για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού με ιδιόκτητο εργαστήριο. Το νερό στο Δήμο Ρεθύμνου είναι καλό και μπορεί να καταναλώνεται άφοβα από τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό όλοι μας, ΔΕΥΑΡ και καταναλωτές, να φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού το νερό, το καλό φυσικό νερό του τόπου μας Παράλληλα η υπηρεσία μέσα από την αξιοποίηση πόρων από το Φράγμα των Ποταμών έχει στόχο να μειώσει τις ανάγκες που απαιτούνται ετησίως για την ηλεκτρική ενέργεια στην ύδρευση, ώστε να καταστεί η παροχή ύδρευσης φτηνότερη. Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για την ύδρευση ανέρχεται σε 1,7 εκ ευρώ ετησίως και αυτό θα πέσει αυτομάτως εφόσον χρησιμοποιηθούν πόροι από το Φράγμα των Ποταμών. Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, παίρνει πάρα πολλά νερά από γεωτρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή των απολήψιμων ποσοτήτων προέρχεται από γεωτρήσεις και σε συνδυασμό με τη μεγάλη διασπορά στο Δήμο Ρεθύμνου ανεβάζει σημαντικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι το οποίο επιβαρύνει δυστυχώς το κόστος του.

—————

Διαβάστε επίσης :