ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

hands21

  1. Τιμολόγιο πολυτέκνων : Έκπτωση 30% επί των κατηγοριών κατανάλωσης
  2. Τιμολόγιο ατόμων με ειδικές ανάγκες άνω του 80% : Έκπτωση 60% επί των κατηγοριών κατανάλωσης.

Διαβάστε επίσης :

————————-