ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠροκηρύξεις προμηθειών Archives - ΔΕΥΑΡ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ

Παρακαλούμε όποιος προμηθευτής ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ πρ/σμου 20.000 € (προ Φ.Π.Α.) , αυτή πρέπει  να κατατεθεί με φάκελο στο γραφείο Προμηθειών ή να αποσταλεί με email στην διεύθυνση : k.vamvakas@deyar.eu έως την Τρίτη

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ”, προϋπολογισμού 270.000 € ( προ ΦΠΑ ). Η προμήθεια χημικών υλικών θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα εκτελεστεί με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ”, του οποίου τα στοιχεία αναλύονται στα αρχεία που παρατίθενται παρακάτω και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΡ, του προϋπολογισμού έτους 2019 . Μελέτη

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2018 Η παρούσα  αφορά δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων &  Ελαιολιπαντικών ΔΕΥΑΡ έτους 2018»  . Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ”, προϋπολογισμού 231.000 € ( προ ΦΠΑ ) . Η προμήθεια χημικών υλικών θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου και την απολύμανση του πόσιμου νερο και θα εκτελεστεί με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ”, του οποίου τα στοιχεία
Διαβάστε Περισσότερα

11/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με προϋπολογισμό 74.369€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

4/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ » με προϋπολογισμό 74.338€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ       ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

4/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ – ΛΑΠΠΑΙΩΝ» με προϋπολογισμό 62.000€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ     ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

4/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ » με προϋπολογισμό 74.338€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ     ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

2/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» με προϋπολογισμό 74.338€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 25/7/2017 αλλαγή στη σελίδα 23 της τεχνικής έκθεσης

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σε αυτή τη σελίδα θα ανακοινώνονται οι εκάστοτε ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της ΔΕΥΑ.Ρεθύμνου

Διαβάστε Περισσότερα