ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Προκηρύξεις προμηθειών Archives - ΔΕΥΑΡ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019

  Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019.   ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Διαβάστε Περισσότερα

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 4000 Μ3/24 ωρο»

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 4000 Μ3/24 ωρο» προϋπολογισμού 90.000 € ( προ ΦΠΑ ). Η προμήθεια  θα καλύψει τις ανάγκες της ΔΕΥΑΡ και θα εκτελεστεί με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 4000 Μ3/24 ωρο», του οποίου τα στοιχεία αναλύονται στα αρχεία που παρατίθενται παρακάτω

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ (ΤΕΛΙΚΟ)

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ

  Παρακαλούμε όποιος προμηθευτής ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ πρ/σμου 20.000 € (προ Φ.Π.Α.) , αυτή πρέπει  να κατατεθεί με φάκελο στο γραφείο Προμηθειών ή να αποσταλεί με email στην διεύθυνση : k.vamvakas@deyar.eu έως την Τρίτη

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ”, προϋπολογισμού 270.000 € ( προ ΦΠΑ ). Η προμήθεια χημικών υλικών θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα εκτελεστεί με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ”, του οποίου τα στοιχεία αναλύονται στα αρχεία που παρατίθενται παρακάτω και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΡ, του προϋπολογισμού έτους 2019 . Μελέτη

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ 2018

  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2018 Η παρούσα  αφορά δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων &  Ελαιολιπαντικών ΔΕΥΑΡ έτους 2018»  . Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ”, προϋπολογισμού 231.000 € ( προ ΦΠΑ ) . Η προμήθεια χημικών υλικών θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου και την απολύμανση του πόσιμου νερο και θα εκτελεστεί με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ”, του οποίου τα στοιχεία
  Διαβάστε Περισσότερα

  11/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με προϋπολογισμό 74.369€

  Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΤΕΥΔ

  Διαβάστε Περισσότερα

  4/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ » με προϋπολογισμό 74.338€

  Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ       ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

  Διαβάστε Περισσότερα

  4/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ – ΛΑΠΠΑΙΩΝ» με προϋπολογισμό 62.000€

  Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ     ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

  Διαβάστε Περισσότερα