ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠροκηρύξεις Έργων Archives - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

με προϋπολογισμό (ΜΕ ΦΠΑ)  98.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 14 Νοεμβρίου 2022 10:00π.μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 188052 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ TEYXH

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου ενημερώνει τους δημότες ότι υπάρχει βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στην πόλη , την οποία το συνεργείο της υπηρεσίας , από χτες το βράδυ , ψάχνει να εντοπίσει. Επηρεάζονται οι περιοχές : Καστελλάκια και τα ψηλά σημεία Καλλιθέας  και Μασταμπά. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την ακριβή ώρα αποκατάστασης αυτής  , μόλις εντοπιστεί.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  2.000.403,23 €   Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υδραυλικούς υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ      : 13/07/2022 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   10002 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777 EMAIL:bgioukak@gmail.com       Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ 2022

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  300.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18 Απριλίου 2022 10:00π.μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 187569 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :Δ22PROC010280019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :Π22PROC010279955

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΡ (ΚΥΡΙΑΝΑΣ,ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ,ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ,ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.018.500,00 €. Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: Π22PROC010215844    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:   Δ22PROC010215767 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 187573 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΤΕΥΧΟΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ_PDF

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ – Β ΦΑΣΗ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  4.650.000,00 €. Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: 22PROC010156157     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:   22PROC010158273 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 187505 ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ SXEDIA PDF

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.350.000,00 €. Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υδραυλικούς υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:  21PROC009634066      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: 21PROC009634124 ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ σε μορφή zip Για να δείτε την όδευση του

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ 7/21

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  150.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 13 Δεκεμβρίου 2021 11:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α2 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021_signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_signed  

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.000.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 13 Δεκεμβρίου 2021 10:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2η τάξη ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ    ή   ΗΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009610807        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :  21PROC009600654 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Για σχέδια σε μορφή pdf    ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα