ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Προκηρύξεις Έργων Archives - ΔΕΥΑΡ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  31-7-2018 “Ε & Σ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ” προυπ.: 500.000,00 +ΦΠΑ

  Τέυχη δημοπράτησης: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ signed ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΤΕΥΔ_v1.0_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΤΕΥΔ_v1.0 WORD

  Διαβάστε Περισσότερα

  22-5-2018 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ” προυπ.: 312.000,00 +ΦΠΑ

  Τέυχη δημοπράτησης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 18PROC002988196 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 18PROC002988261 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed    

  Διαβάστε Περισσότερα

  6/3/2018 Δημοπράτηση έργου: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

  Τευχη Δημοπράτησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ,    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Προϋπολογισμός μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔ.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  Διαβάστε Περισσότερα

  24/8/2017 Δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ (6/2017) με προϋπολογισμό 148.800€

    Δείτε τα ΤΕΥΧΗ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

  Διαβάστε Περισσότερα

  24/8/2017 Δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (6/2017) με προϋπολογισμό 99.200€

    εγινε η διορθωση στην αναλυτικη διακηρυξη… Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ εντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

  Διαβάστε Περισσότερα

  22/8/2017 δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (6/2017) Προϋπολογισμού 173.600€

    Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

  Διαβάστε Περισσότερα

  25/7/2017 δημοπράτηση έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με προϋπολογισμό 582.800€

    Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 διορθωση στον τιτλο του εργου 18/7/2017

  Διαβάστε Περισσότερα

  4/7/2017 Δημοπράτηση έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 148.800 €

    κατεβάστε τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Το τεύχος της οικονομικής προσφοράς διατίθεται σφραγισμένο μόνο από τα γραφεία της ΔΕΥΑΡ στο Βιολί Χαράκι. έντυπο ΤΕΥΔ_v1.0

  Διαβάστε Περισσότερα

  13/06/2017 δημοπράτηση: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με προϋπολογισμό 111.600 €.

  Τευχη Δημοπρατησης 17PROC006205944 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ       101 Προϋπολογισμός μελέτης  111 Τιμολόγιο Μελέτης ΣΥΓΓΡΑΦΗ

  Διαβάστε Περισσότερα