ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Προκηρύξεις Έργων Archives - ΔΕΥΑΡ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ

  Παρακαλούμε όποιος προμηθευτής ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ πρ/σμου 20.000 € (προ Φ.Π.Α.) , αυτή πρέπει  να κατατεθεί με φάκελο στο γραφείο Προμηθειών ή να αποσταλεί με email στην διεύθυνση : k.vamvakas@deyar.eu έως την Τρίτη

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ

  προϋπολογισμού 4.680.000€ + ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙ – ΚΑΡΕ ΤΗΣ ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  προϋπολογισμού 1.100.000€ +ΦΠΑ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) (ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) (ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ PDF

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΕ ΤΗΣ ΔΕ Ν.ΦΩΚΑ

    Προϋπολογισμού 2.900.000€ χωρίς ΦΠΑ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) (ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) (ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF)

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000€ + ΦΠΑ

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΙΟΥ – ΜΥΡΘΙΟΥ

  προϋπολογισμού 680.000 + ΦΠΑ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα σχέδια σε μορφή pdf

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ Ν.ΦΩΚΑ

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 760.000+ΦΠΑ Εδώ μπορείτε να δείτε τα σχέδια σε μορφή pdf

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2019»

    Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ρεθύμνου προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  2019  » , προϋπολογισμού  186.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. .   Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της  υπηρεσίας υποστήριξης της άρδευσης του  Δήμου Ρεθύμνης. Κωδικός CPV:  65500000-8
  Διαβάστε Περισσότερα

  31-7-2018 “Ε & Σ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ” προυπ.: 500.000,00 +ΦΠΑ

  Τέυχη δημοπράτησης: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ signed ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΤΕΥΔ_v1.0_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΤΕΥΔ_v1.0 WORD

  Διαβάστε Περισσότερα

  22-5-2018 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ” προυπ.: 312.000,00 +ΦΠΑ

  Τέυχη δημοπράτησης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 18PROC002988196 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 18PROC002988261 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed    

  Διαβάστε Περισσότερα