ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠροκηρύξεις Archives - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Ρέθυμνο 18-05-2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 15845 ΡΕΘΥΜΝΟΥ   Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Μύτη Γρύντα τ.κ.74100 Ρέθυμνο Κρήτης Τηλ. 28310 27777 & Fax 28310-55224         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΡ   Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   Πλειοδοτική  δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για:

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΠΑ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  300.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 02 Μαίου 2023 10:00π.μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 199232 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΜ                                    ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :Δ23PROC012503411 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :Π23PROC012503367

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ 2023

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  350.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 02 Μαίου 2023 10:00π.μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 195557 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :Δ23PROC012503254 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :Π23PROC012503185

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2023

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  170.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  4:00μ.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :  23PROC012309233     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  23PROC012309264  

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2023

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  200.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  3:00μ.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :  23PROC012309118       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 23PROC012309151

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν.ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 11/22

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  120.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 23 Φεβρουαρίου 2023 10:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :  23PROC012085439       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 23PROC012085464

Διαβάστε Περισσότερα

ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

με προϋπολογισμό (ΜΕ ΦΠΑ)  98.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 14 Νοεμβρίου 2022 10:00π.μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 188052 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ TEYXH

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  2.000.403,23 €   Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υδραυλικούς υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ      : 13/07/2022 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   10002 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777 EMAIL:bgioukak@gmail.com       Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ 2022

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  300.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18 Απριλίου 2022 10:00π.μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 187569 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :Δ22PROC010280019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :Π22PROC010279955

Διαβάστε Περισσότερα