ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑνακοινώσεις Archives - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΔΕΥΑΡ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΧ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ – ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ συνήλθε σήμερα, 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., σε έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση , μετά από Πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ ΔΕΥΑΡ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού
Διαβάστε Περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ (Υπηρεσία Courier) ΔΕΥΑΡ 2021»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ (Υπηρεσία Courier) ΔΕΥΑΡ 2021».

Διαβάστε Περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑΡ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ”.

Η ΔΕΥΑΡ θα προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά/αναλώσιμα) των φυσητήρων του βιολογικού. Η εργασία  είναι η τακτική προβλεπόμενη συντήρηση για το έτος 2021 των φυσητήρων περιστρεφόμενων λοβών θετικής εκτόπισης ROBUSCHI και AΕRZEN των δεξαμενών αερόβιας χώνευσης της ιλύος ΝΙ και Ν3, της μονάδας εξάμμωσης-λιποσυλλογής των λυμάτων, και των αεριζόμενων δεξαμενών

Διαβάστε Περισσότερα