+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ & ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕΛ

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ & ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕΛ σύμφωνα με την τεχνική μελέτη των εργασιών του αρμόδιου τμήματος… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010), Την αρ.93/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, με την οποία αποφασίζεται η...