ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

Σεπτέμβριος 2023 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΥΑΡ ενημερώνει τους Δημότες ότι, λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο Μασταμπά υπάρχει διακοπή υδροδότησης στο Μασταμπά, στην Παλιά Πόλη και στο κατάντι παραλιακό τμήμα. Η υδροδότηση θα επανέλθει στις 15:30. Ζητούμε την κατανόηση σας.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑΡ ανακοινώνει στους Δημότες των περιοχών Πηγής, Πηγιανού Κάμπου και Αγίου Δημητρίου ότι θα διακοπεί η άρδευση έως τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, λόγω των εργασιών σύνδεσης τμημάτων του Κεντρικού Αρδευτικού Αγωγού από τον ΟΑΚ, ο οποίος εκτελεί το έργο.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι, λόγω επισκευής σε κεντρικό αγωγό στα Καστελλάκια, θα υπάρξει δυσλειτουργία και διακοπή στην υδροδότηση από Κόρακα Καμάρα έως τον Κόμβο Μυσσιρίων από τις 09:30 έως τις 14:00. Ζητούμε την κατανόηση σας.

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ      : 19/09/2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   18235 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777 EMAIL:bgioukak@gmail.com       Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 15-08-0005 ΠΡΟΥΠΟΛ :  58.771,25€ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΥΠΟΛ :  72.876,35 € (με ΦΠΑ)   Ρέθυμνο ,  13–09–2023 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου διακοπής της ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου, εξαιτίας της αιφνίδιας πτώσης των παροχών των γεωτρήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ έλαβε την κάτωθι απόφαση μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας με έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση: Αρ. αποφ. 311/2023 (ΑΔΑ:90ΕΔΟΡΥΧ-ΘΦΣ) Βάσει του άρθρου 2 του Κανονισμού Άρδευσης Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. , παράγραφος

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ρέθυμνο: 28 / 08 / 2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ                                            Αρ. Πρωτ.: 17788 ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Μ».   Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα

Διαβάστε Περισσότερα