ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

Ιούνιος 2023 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η ΔΕΥΑΡ αναρτά την προμήθεια με τίτλο : ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 παρ.4 του Ν.4412/2016 προς ενημέρωση των υποψηφίων για προμήθειες άνω του 1.000.000,00 € (Χωρίς ΦΠΑ) , για τα οποία επίκειται η γνωστοποίηση της ημερομηνίας δημοπράτησης στο προσεχές διάστημα. Το τεύχος της μελέτης περιλαμβάνει τεχνική

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,   ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία και σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                     ΡΕΘΥΜΝΟ      : 12/6/2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                         ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   16424 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                                                          ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Ρέθυμνο 08-06-2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 16250 ΡΕΘΥΜΝΟΥ   Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Μύτη Γρύντα τ.κ.74100 Ρέθυμνο Κρήτης Τηλ. 28310 27777 & Fax 28310-55224   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2023  »   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

Διαβάστε Περισσότερα