ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑπρίλιος 2023 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Ρέθυμνο 18-04-2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 15226 ΡΕΘΥΜΝΟΥ   Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Μύτη Γρύντα τ.κ.74100 Ρέθυμνο Κρήτης Τηλ. 28310 27777 &Fax 28310-55224   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 12 Απριλίου ο Πρόεδρος  κ. Θεοδωράκης και στελέχη της ΔΕΥΑΡ συναντήθηκαν με το προεδρείο του Σωματείου Εστίασης & Συναφών Επαγγελματιών Δήμου Ρεθύμνης, με αντικείμενο της συνάντησης την ενημέρωση του Σωματείου για την διαφαινόμενη λειψυδρία του θέρους, τα προβλήματα που πιθανόν θα προκύψουν και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της, καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 4000 Μ3/24 ωρο

προϋπολογισμού 400.000 € ( προ ΦΠΑ ). Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” (ΠΕΚΑ) – (ΕΣΠΑ 2021-2017 ) (με κωδ. Προϋπολογισμού 15-06-0120). διακηρυξη Δ23PROC012503484 προκηρυξη Π23PROC012503457 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για το διαγωνισμό και τα τεύχη από την σχετική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΙΟΠΑ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  300.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 02 Μαίου 2023 10:00π.μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 199232 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΜ                                    ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :Δ23PROC012503411 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :Π23PROC012503367

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ 2023

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  350.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 02 Μαίου 2023 10:00π.μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 195557 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :Δ23PROC012503254 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :Π23PROC012503185

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 7 Απριλίου έλαβε χώρα στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ συνάντηση μεταξύ του Προέδρου κ. Θεοδωράκη  και στελεχών της ΔΕΥΑΡ, του Αντιδημάρχου κ. Λελεδάκη  και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση-συζήτηση για την λήψη μέτρων κατά της διαφαινόμενης λειψυδρίας και τις επιπτώσεις στην

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ : 4/04/2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 14993 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777 EMAIL:bgioukak@gmail.com       Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ : 4/04/2023 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 14992 ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ Ν.Π.Ι.Δ.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777 EMAIL:bgioukak@gmail.com       Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα