ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΙανουάριος 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 , προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Επισυνάπτονται η σχετική προκήρυξη και διακήρυξη.  

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΟΥΛΑ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λόγω βλάβης σε δυσπρόσιτο σημείο του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και λόγω αναμονής των απαιτούμενων ανταλλακτικών , τα οποία αναμένουμε , τμήματα του οικισμού Μαρουλά θα παρουσιάσουν διακοπή υδροδότησης για το υπόλοιπο της ημέρας . Συνεργεία της ΔΕΥΑΡ , με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και μηχανήματα , θα επισκευάσουν την βλάβη αύριο το πρωί ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε Περισσότερα