ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΣεπτέμβριος 2020 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως  προσκομίσουν προσφορά για την εργασία « Έλεγχο και Καθαρισμός Φρεατίων Εσχαρών του Δικτύου Ομβρίων Δήμου Ρεθύμνης  έτους 2020» την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 . Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.000,00

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Παρακαλούμε  οι ενδιαφερόμενοι όπως  προσκομίσουν  προσφορά για την προμήθεια  με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» , την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 . Η δαπάνη για την προμήθεια  αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 15.075,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%,  η

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΥΑΡ ανακοινώνει ότι, η παρέμβαση για το δίκτυο ύδρευσης στην οδό Κουρμούλη, στο ύψος του ΙΓΜΕ, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Κυριακή 20/09/2020, αλλά αναβλήθηκε λόγω ΙΑΝΟΥ, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 28/09/2020.

Διαβάστε Περισσότερα