ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΟκτώβριος 2019 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ 2019

ΤΕΥΧΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 19PROC005765238 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ_v1.0 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19PROC005765263

Διαβάστε Περισσότερα