ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΙούλιος 2018 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

31-7-2018 “Ε & Σ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ” προυπ.: 500.000,00 +ΦΠΑ

Τέυχη δημοπράτησης: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ signed ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΤΕΥΔ_v1.0_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΤΕΥΔ_v1.0 WORD

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους Δημότες της πόλης του Ρεθύμνου, ότι την Πέμπτη 5 Ιουλίου και περί τις 10:00 π.μ. θα γίνει καθαρισμός της Γεώτρησης Θεοτοκοπούλου. Από το πλύσιμο της γεώτρησης υποχρεωτικά κάποια νερά πιθανόν να διαρρεύσουν στην οδό Θεοτοκοπούλου μέχρι και την Παλιά Εθνική Οδό. Παρακαλούμε τους δημότες για την προσοχή τους και ιδιαίτερα τα δίτροχα για

Διαβάστε Περισσότερα