ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Ιούνιος 2018 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η ΔΕΥΑΡ σε συνεργασία με τον Δήμαρχο του Ρεθύμνου,  κ. Γεώργιο Μαρινάκη,  στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 του υπουργείου Εσωτερικών υπέβαλλε προτάσεις ώριμων έργων ύψους 8.000,000 ευρώ. Συγκεκριμένα για την Αποχέτευση υποβλήθηκαν προτάσεις προϋπολογισμού «5.000,000 ευρώ» που αφορούν στην αποχέτευση των οικισμών Γεράνι, Πρινέ, Σελί, Μύρθιο, Αμπελάκι, Καρέ και Γουλεδιανά, Όρος (οικισμοί Δ΄ προτεραιότητας).

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΔΕΥΑΡ 2018

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ρέθυμνο: 13/06/2018 Αρ. Πρωτ. : 2395 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ TΡΙΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010), Την αρ. 85/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, με την οποία αποφασίζε- ται η πρόσληψη προσωπικού

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ

  ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ.

  Διαβάστε Περισσότερα