ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑπρίλιος 2018 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

22-5-2018 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ” προυπ.: 312.000,00 +ΦΠΑ

Τέυχη δημοπράτησης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 18PROC002988196 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 18PROC002988261 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed    

Διαβάστε Περισσότερα