ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Ιανουάριος 2018 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ”, προϋπολογισμού 231.000 € ( προ ΦΠΑ ) . Η προμήθεια χημικών υλικών θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου και την απολύμανση του πόσιμου νερο και θα εκτελεστεί με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ”, του οποίου τα στοιχεία
  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠ 17/03-01-2018

  « ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠ 17/03-01-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ COURIER ) ΔΕΥΑΡ 2018 » . ΣΧΕΤΙΚΑ : Το με αριθ.πρωτ/λου 199/18-01-2018 ηλεκτρονικό σας αίτημα για διευκρινήσεις . ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ PDF    

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΥΠΗΡ.-COURIER

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – COURIER Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την διακίνηση της αλληλογραφίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και ταχυμεταφορών εγγράφων & δεμάτων ( υπηρεσία courier ) , χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ μηνών ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 39.976,30 πλέον Φ.Π.Α.

  Διαβάστε Περισσότερα

  H Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ πρώτη στην αξιολόγηση προτάσεων ένταξης σε Κοινοτικό Πρόγραμμα.

  Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης & την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, υπέβαλλε αίτημα χρηματοδότησης προϋπολογισμού 1.959.200 ευρώ  στην πρόσκληση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 – ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που κατατεθήκαν

  Διαβάστε Περισσότερα