ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑύγουστος 2017 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

24/8/2017 Δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ (6/2017) με προϋπολογισμό 148.800€

  Δείτε τα ΤΕΥΧΗ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

24/8/2017 Δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (6/2017) με προϋπολογισμό 99.200€

  εγινε η διορθωση στην αναλυτικη διακηρυξη… Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ εντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

22/8/2017 δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (6/2017) Προϋπολογισμού 173.600€

  Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα