ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΙούλιος 2017 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

11/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με προϋπολογισμό 74.369€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

4/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ » με προϋπολογισμό 74.338€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ       ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

4/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ – ΛΑΠΠΑΙΩΝ» με προϋπολογισμό 62.000€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ     ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

4/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ » με προϋπολογισμό 74.338€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ     ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

2/8/2017 δημοπράτηση προμήθειας: «ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» με προϋπολογισμό 74.338€

Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 25/7/2017 αλλαγή στη σελίδα 23 της τεχνικής έκθεσης

Διαβάστε Περισσότερα

25/7/2017 δημοπράτηση έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με προϋπολογισμό 582.800€

  Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 διορθωση στον τιτλο του εργου 18/7/2017

Διαβάστε Περισσότερα