ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΡ 2023 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΡ 2023

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Ρέθυμνο 20-02-2023

  ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 14146

  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

   

  Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού

  Μύτη Γρύντα τ.κ.74100

  Ρέθυμνο Κρήτης

  Τηλ. 28310 27777 &Fax 28310-55224

   

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

   

  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΡ 2023»

   

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 ΄΄όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4872/21. Ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ.1α του Ν.4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) .

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :