ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2020 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2020

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2020.

Προϋπολογισμός : 372.000,00 ευρώ (Με το Φ.Π.Α.)

Παρακάτω η σχετική Προκήρυξη , η Διακήρυξη , ο φάκελος σύμβασης και η συγγραφή υποχρεώσεων.

1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ & ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗ 2020 ΑΔΑΜ

2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2020 ΑΔΑΜ

 

 

 

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :