+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αυγ 21, 2020

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 21/08/2020 (Παρασκευή) έως και τις 27/08/2020 (Πέµπτη), στο Τµήµα Προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ,  ∆ιεύθυνση Μύτη Γρύντα Βιολογικός Καθαρισµός (Ατσιπόπουλο), υπόψη κου Μανωλακάκη Γεωργίου.

1. Αριθµός θέσεων
Το ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ µε την αριθ. 167/2020 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων άρδευσης τών ∆.Ε Αρκαδίου και ∆.Ε Λαππαίων  σε έξι [6] άτοµα.

2. Αρδευτική περίοδος

Το ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ µε την αριθ. 167/2020 απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15/8/2020 έως 14/11/2020.

3. Απαιτούµενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να µην έχει υπερβεί το 60ο έτος. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

δ. Να είναι µόνιµος κάτοικος του ∆ήµου Ρεθύµνης και να έχει γνώση των περιοχών ∆.Ε. Αρκαδίου και ∆.Ε. Λαππαίων και ∆.Ε. Ρεθύµνης.

  Διαβάστε περισσότερα – Πατήστε εδώ

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΑΡ