+(30) 2831 027777 [email protected]

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ

Μάι 17, 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                      ΡΕΘΥΜΝΟ 17-05-2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  15808

            ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρεθύμνης έχοντας υπόψη :

Α) το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα .

Β) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8

Γ) Την υπ.αριθ. 65/2023 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΡ ,

Δ) Το υπ.αριθ.  4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο» .

 

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή :

 

1 . Δικαίωμα συμμετοχής :

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα , ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξίες .

2 .Αντικείμενο :

Οι υπηρεσίες αφορούν τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου  για το έτος 2022.

3.Τόπος παροχής Υπηρεσιών :

Είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Ρεθύμνης .

  1. Παραδοτέα :

Έκθεση Ελέγχου για τη χρήση έτους  2022.

  1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
  • Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
  • Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

 

6 . Τόπος και χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών και προσφοράς :

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ» επί του οποίου να αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο , διεύθυνση , τηλέφωνο επικοινωνίας ) . Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου ( Μύτη Γρύντα , Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100 ) μέχρι τις  23-05-2023 και μέχρι την ώρα 14.00.

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν . Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς  από την επιτροπή αξιολόγησης .

7 . Κριτήριο ανάθεσης :

Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή .

  1. Υπογραφή Σύμβασης – Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής :

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση .

Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά την παράδοση στη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. της έκθεσης του ελέγχου της κάθε διαχειριστικής χρήσης ,την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εντός διμήνου .

Τα έξοδα της παρούσης δημοσίευσης βαραίνουν τον ανάδοχο .

Ο προϋπολογισμός της παραπάνω δαπάνης ανέρχεται στις 5.000,00 ευρώ και βαρύνει των κωδικό 61-90-0001 με τίτλο ¨ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΟΛ.¨.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΔΑΜ

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΑΡ