ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣTΗΡΙΩΝ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣTΗΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                    Ρέθυμνο 25/10/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 18964

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣTΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 62.000,00 € με το Φ.Π.Α. .

Προκήρυξη Υπηρεσία Ταχυδ _signed. ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΤΕΛΙΚΟ Διακήρυξη Ταχυδιύλισης Ρεθ_2023_signed ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :