ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΥΑΡ». - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΥΑΡ».

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              ΡΕΘΥΜΝΟ        15/02/2023

  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                         ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 14020

  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                          ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

  Δ/ΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28310 – 54233/ 27777

   

   

  ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΥΑΡ».

   

  Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την υπηρεσία

  « Τεχνικός Ασφαλείας ΔΕΥΑΡ  » την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 .

  Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.930,20 ευρώ, ,  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΔΑΜ

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :