ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ630 / 16 ΑΤΜ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ630 / 16 ΑΤΜ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ : 15/02/2023

  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 14021

  ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ

  Ν.Π.Ι.Δ.

   

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

  ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

   

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777

  EMAIL:bgioukak@gmail.com

   

   

   

  Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ630 / 16 ΑΤΜ»

   

  Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την προμήθεια   με τίτλο :« «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ630 / 16 ΑΤΜ» , την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016  όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 .

   

  Η δαπάνη για την προμήθεια αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 29.900,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%,

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

  1TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  2ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  3ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :