+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σεπ 24, 2020

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως  προσκομίσουν προσφορά για την εργασία

« Έλεγχο και Καθαρισμός Φρεατίων Εσχαρών του Δικτύου Ομβρίων Δήμου Ρεθύμνης  έτους 2020» την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 .

Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%,  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2020 : 62-07-1402 .

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο έντυπο της υπηρεσίας το οποίο υπάρχει στην αντίστοιχη μελέτη της εργασίας . Την μελέτη της εργασίας θα πρέπει να ζητήσετε από τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ . Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα καλύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σας από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .

Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης και πριν την υπογραφή αυτής προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ το αργότερο έως    Τετάρτη 30/9/2020 και ώρα 14:00.

Χρόνος Παράδοσης   : Άμεσα .  

Η ΓΕΝΙΚH  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΑΡ