ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό Κέντρο"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ" - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Ανακοινώσεις
  • “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ”

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ”

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν προσφορά για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ » την οποία ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4782/2021.
Η δαπάνη για την προμήθεια αυτή προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%……………

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

“Οι προσφορές μπορούν να είναι και σε απλή επιστολή και όχι σε έντυπο της ΔΕΥΑΡ”.

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :