ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ”, προϋπολογισμού 270.000 € ( προ ΦΠΑ ).
  Η προμήθεια χημικών υλικών θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα εκτελεστεί με Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ”, του οποίου τα στοιχεία αναλύονται στα αρχεία που παρατίθενται παρακάτω και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΡ, του προϋπολογισμού έτους 2019 .

  Μελέτη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ” σε αρχείο PDF

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για το διαγωνισμό από την σχετική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :