ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Υπηρεσιών
  • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                         Ρέθυμνο 03-05-2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 15522

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού

Μύτη Γρύντα τ.κ.74100

Ρέθυμνο Κρήτης

Τηλ. 28310 27777

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

 

«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ»

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία και σύμφωνα με το άρθρο 331 του ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών, εφόσον οι προσφερόμενες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :