ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Παρακάτω η σχετική Προκήρυξη , η  Διακήρυξη , ο φάκελος σύμβασης και η συγγραφή υποχρεώσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ & ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_signed

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :