ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Λήψη απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. περί παροχής στήριξης στην Ανακοίνωση της ΕΔΕΥΑ για άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. που αποτελεί μια πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεπώς και για τις Δ.Ε.Υ.Α.. - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Ανακοινώσεις
  • Λήψη απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. περί παροχής στήριξης στην Ανακοίνωση της ΕΔΕΥΑ για άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. που αποτελεί μια πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεπώς και για τις Δ.Ε.Υ.Α..

  Λήψη απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. περί παροχής στήριξης στην Ανακοίνωση της ΕΔΕΥΑ για άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. που αποτελεί μια πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεπώς και για τις Δ.Ε.Υ.Α..

  Λήψη απόφασης Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. περί παροχής στήριξης στην Ανακοίνωση της
  ΕΔΕΥΑ για άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.  που αποτελεί μια πολύ
  αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεπώς και για
  τις Δ.Ε.Υ.Α……………

  ΑΠΟΦΑΣΗ 44-2023 ΜΕ ΑΔΑ

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :