ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΕ & Σ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2020 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ε & Σ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΤΕΥΔ_v1.0

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :