ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 2/21 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 2/21

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  100.000,00 €.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 19 Αυγούστου 2021 10:00π.μ.

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009018711        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009018718

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :