ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ 2019 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ 2019

  ΤΕΥΧΗ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 19PROC005765238

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  ΤΕΥΔ_v1.0

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19PROC005765263

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :