ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΑΛΛΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Υπηρεσιών
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΑΛΛΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΑΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΑΛΛΟΥ, προϋπολογισμού  40.443,84 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :