ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Υπηρεσιών
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                          

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

                         

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. : 15-08-0005

ΠΡΟΥΠΟΛ :  58.771,25€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛ :  72.876,35 € (με ΦΠΑ)

 

Ρέθυμνο ,  13092023

Αριθ. Πρωτ.: 18117/13092023

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ρεθύμνου

 

Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» , προϋπολογισμού  72.876,35 ευρώ με το Φ.Π.Α. .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΑΕΚΚ ΑΔΑΜ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΕΚΚ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

 

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :