ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

ΤΕΥΔ_v1.0

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC005364260

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19PROC005364143

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :