ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

  ΤΕΥΧΗ

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

  ΤΕΥΔ_v1.0

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC005364260

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19PROC005364143

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :