ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑνάθεση υπηρεσίας «Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων & Καταμέτρηση Υδρομετρητών στην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου έτους 2018» - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Υπηρεσιών
  • Ανάθεση υπηρεσίας «Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων & Καταμέτρηση Υδρομετρητών στην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου έτους 2018»

Ανάθεση υπηρεσίας «Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων & Καταμέτρηση Υδρομετρητών στην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου έτους 2018»

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάθεση της υπηρεσίας «Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων & Καταμέτρηση Υδρομετρητών στην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου έτους  2018»   , χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ μηνών ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Παράταση της σύμβασης μπορεί να γίνει μετά την περίοδο των δέκα οκτώ  (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος υλοποίησης της Υπηρεσίας θα είναι η Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου .

Προβλέπονται να γίνουν:

-2.400 διακοπές υδρομετρητών ,

-2.700 ειδοποιήσεις ιδιοκτητών ,

-1.800 έλεγχοι διακεκομμένης παροχής ,

-2.250 επανασυνδέσεις υδρομετρητών ,

-35.250 καταμετρήσεις υδρομετρητών .

Οι παραπάνω εργασίες έχουν  κωδικό CPV 45330000-9 , 71700000-5 , 60160000-7 .

β) Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 59.962,50 πλέον Φ.Π.Α. 24% (€ 14.391,00) και στο σύνολο € 74.353,50 .

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών έχει προβληθεί στον ΚΑ 62-07-1019 του προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑΡ .

γ) Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) .

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :