ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΣεπτέμβριος 2022 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  2.000.403,23 €   Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υδραυλικούς υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  2.000.403,23 €   Η ΔΕΥΑΡ αναρτά τη μελέτη αυτού του έργου χωρίς τεύχη δημοπράτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 παρ.4 του Ν4412/2016 προς ενημέρωση των υποψηφίων για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000€ (χωρίς ΦΠΑ) για τα οποία επίκειται η γνωστοποίηση της ημερομηνίας δημοπράτησης στο προσεχές διάστημα. Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, 29/09/2022 και ώρα 13:45, ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΗΣ : ΔΙΑΡΡΟΉ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ : ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : 29/09/2022 και ώρα 16:30

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, 29/09/2022 και ώρα 13:45, ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΗΣ : ΔΙΑΡΡΟΉ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ : ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : 29/09/2022 και ώρα 16:30

Διαβάστε Περισσότερα

Διακοπή υδροδότησης στο Πανόραμα Ατσιποπούλου.

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι έχει διακοπεί η υδροδότηση στην  περιοχή  του Πανοράματος Ατσιποπούλου, λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί περίπου στις 15:00. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου η υποβολή προτάσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης καθώς και στην τηλεμετρία των οικισμών των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. Ρεθύμνης και την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων στην πόλη του Ρεθύμνου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. με βάση τον σχεδιασμό της και αξιοποιώντας το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο

Διαβάστε Περισσότερα

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ & ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ & ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ……. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Διαβάστε Περισσότερα

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕΛ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ”

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά για τις εργασίες πράσινου ΕΕΛ & Λειτουργία Εγκαταστάσεων Χλωρίωσης Νερού….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑΜ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση καιρού  τις επόμενες ώρες, αναμένεται να εκδηλωθούν στην πόλη του Ρεθύμνου τοπικές βροχές και καταιγίδες. Παρακαλούμε τους κατοίκους και επαγγελματίες της Παλιάς Πόλης, να ελευθερώσουν τα φρεάτια των οδών από τυχόντα υλικά κάλυψης, ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΔΕΛΕ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΑΔΕΛΕ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, 15/09/2022 και ώρα 8:30, ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΗΣ : ΔΙΑΡΡΟΉ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ : Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΔΕΛΕ – ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : 15/09/2022 και ώρα 14:00

Διαβάστε Περισσότερα