ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό Κέντρο



Ιανουάριος 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου ενημερώνει τους δημότες , ότι λόγω  παρέμβασης για συναρμογή νέων δικτύων στην περιοχή ΣΑΡΑΚΙΝΑ , θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης αύριο  Τρίτη  26/1/2021 από 8:30 έως 15:00 στις κάτωθι περιοχές : Σαρακίνα και  Κουμπές καθώς επίσης και στην οδό Κριάρη. Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 , προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Επισυνάπτονται η σχετική προκήρυξη και διακήρυξη.  

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, 13/01/2021 και ώρα 13:30, ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΗΣ : ΔΙΑΡΡΟΉ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ : ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : 13/01/2021 και ώρα 17:00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΟΥΛΑ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λόγω βλάβης σε δυσπρόσιτο σημείο του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και λόγω αναμονής των απαιτούμενων ανταλλακτικών , τα οποία αναμένουμε , τμήματα του οικισμού Μαρουλά θα παρουσιάσουν διακοπή υδροδότησης για το υπόλοιπο της ημέρας . Συνεργεία της ΔΕΥΑΡ , με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και μηχανήματα , θα επισκευάσουν την βλάβη αύριο το πρωί ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε Περισσότερα