ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΦεβρουάριος 2018 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2018 Η παρούσα  αφορά δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων &  Ελαιολιπαντικών ΔΕΥΑΡ έτους 2018»  . Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Διαβάστε Περισσότερα

6/3/2018 Δημοπράτηση έργου: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τευχη Δημοπράτησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ,    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Προϋπολογισμός μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔ.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα