ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Δελτία Τύπου
  • ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να
καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 10/06/2022 (Παρασκευή) έως και τις 16/06/2022 (Πέμπτη),
στο Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Διεύθυνση Μύτη Γρύντα Βιολογικός Καθαρισμός
(Ατσιπόπουλο), υπόψη κου Μανωλακάκη Γεωργίου.


1. Αριθμός θέσεων
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ με την αριθ. 145/2022 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των
υδρονομέων άρδευσης τών Δ.Ε Αρκαδίου και Δ.Ε Λαππαίων και Δ.Ε. Ρεθύμνης σε έξι [6] άτομα.

2. Αρδευτική περίοδος
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ με την αριθ. 179/2019 απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από
01/06/2022 έως 31/10/2022.


3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Ρεθύμνης και να έχει γνώση των περιοχών Δ.Ε. Αρκαδίου και Δ.Ε.
Λαππαίων και Δ.Ε. Ρεθύμνης.

Διαβάστε περισσότερα – πατήστε εδώ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :